نمایه نویسندگان

آ

 • آفتاب، احمد طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 157-177]

ا

 • ابطحی، سید مرتضی ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 381-391]
 • اخباری، محمد ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 579-597]
 • ارغان، عباس سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 669-693]
 • ازهری، سونیا طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 113-124]
 • اژدری زاده، حسین تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 503-519]
 • اسدی، رحیم ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 599-614]
 • اسکندری ثانی، محمد تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 393-408]
 • اقبالی، ناصر تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 457-473]
 • ایلانلو، مریم بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 223-238]
 • امانپور، سعید تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 365-380]
 • امیریان، سهراب ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 539-555]

ب

 • بازدار، سجاد پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 409-420]
 • بداقلو، ساسان ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 539-555]
 • بریاجی، فرزاد تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 457-473]
 • براهیمی قلعه‏ قاضی، عباس بررسی رابطه‏ ی بومی‏ گرایی در تاثیرات فرهنگی دانشگاه بر توسعه‏ ی جزیره‏ی قشم [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 421-433]
 • برزگر، نصرت نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 433-455]
 • بن شمس، آمنه ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-81]
 • بهارلو، ایمان تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 7-20]
 • بهروزی، محمود ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 83-95]

پ

 • پاسیار، مژده طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 113-124]
 • پاشاپور، حجت اله طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 113-124]
 • پیران، حمیدرضا تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 521-538]
 • پزشکی، مهدی بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 475-501]
 • پور احمد، احمد بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 139-155]
 • پوریانی، محمد حسین تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 503-519]
 • پیوسته گر، یعقوب ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 539-555]

ج

 • جهانشاهلو، لعلا واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 255-239]
 • جوزی، سیدعلی ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 53-63]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 139-155]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 457-473]
 • حافظ نیا، محمد رضا تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 729-746]
 • حیدری مقدم، مصطفی بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 139-155]
 • حسن آبادی، داود نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 433-455]
 • حسینی امینی، حسن ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 539-555]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه نقش اقتصادی تغییر کاربری اراضی در توسعه روستایی در دهستان طولارود تالش [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 199-209]
 • حقیقی، علی نائیج بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 557-578]
 • حلبیان، امیرحسین واکاوی روند نمایه‌های فرین بارش در حوضه کارون با بهره گیری از داده های شبکه ای APHRODITE [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 125-138]
 • حمزه، فرهاد تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 729-746]

خ

 • خاکشور، حمیدرضا نظری بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 655-668]
 • خیری، محمد تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 343-364]
 • خفائی زاده، مریم بررسی مؤلفه‌های زیست پذیری شهرها با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP)(منطقه مورد مطالعه: بندر امام خمینی (ره)) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 223-238]
 • خندان، مینا واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 255-239]

د

 • دیده خانی، حسین بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 557-578]
 • دریکوند، بهروز ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 579-597]
 • درویش، محمد ارزیابی زوال پوشش گیاهی در مناطق خشک با روش فائو-یونپ (مطالعه موردی زیر حوضه کاشان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 381-391]
 • دسترنج، حکمت اله مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 97-111]

ذ

 • ذال، محمد حسن ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 325-342]
 • ذبیحی، حسین واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 255-239]
 • ذبیحی، حسین ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 767-792]

ر

 • رجبی، آزیتا آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 747-766]
 • رحیمی، سمیه راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 307-324]
 • رخشانی نسب، حمیدرضا تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 343-364]
 • رزقی شیرسوار، هادی ارائه مدل توسعه شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 599-614]
 • رسولی، محمد ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 767-792]
 • رضایی، محمدرضا تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 365-380]
 • رضایان، سحر ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 53-63]
 • رضازاده، نرمین طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 157-177]
 • رضوانی، علی اصغر آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 747-766]
 • رضویان، محمد تقی نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 433-455]
 • رمضان زاده لسبوئی، مهدی ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 325-342]
 • روشن، سیدعلیقلی مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 97-111]

ز

 • زیاری، کرامت بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 139-155]
 • زیاری، یوسفعلی تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 521-538]
 • زاهدی یگانه، امیر تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 7-20]
 • زینتی، سعید تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 615-640]
 • زندمقدم، محمدرضا پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 409-420]
 • زیویار، پروانه بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]

س

 • سالمی، مهدی ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 53-63]
 • سیدعلیپور، سید خلیل بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه آزاد انزلی) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 655-668]
 • سرور، رحیم بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]
 • سعیدی، پرویز بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 557-578]
 • سعیده زرآبادی، زهرا سادات تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 521-538]
 • سلیمانی، علیرضا طراحی فضاهای شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی (مطالعه موردی: پارک بانوان نرگس ارومیه) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 157-177]
 • سهرابی، محمد آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 747-766]

ش

 • شیری، اختر ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 273-293]
 • شریعت پناهی، مجید ولی بررسی و تحلیل رابطه مدیریت شهری و توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی: مطالعه موردی بافت تاریخی شیراز با تأکید بر ارائه مدلی کاربردی و همساز با فرهنگ و شرایط محیطی [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 475-501]
 • شمس، مجید تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 7-20]

ص

 • صابری، حمید ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-81]
 • صلاحی، برومند ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 83-95]

ط

 • طالشی، مصطفی الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 807-819]
 • طاهری، غلامرضا تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395 [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 365-380]

ع

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر تحلیل فضایی و کالبدی مناطق پر خطر در محلات شهری (مورد مطالعه: شهر بابلسر) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 179-198]
 • عزتی، عزت اله تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 695-717]
 • عزیزی، سمیه مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 641-653]
 • عطائی، هوشمند ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-81]
 • علیائی، محمدصادق مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی کشت زعفران در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: بهره‌برداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 641-653]
 • علیزاده، محمد طراحی الگوی برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم شهر خلخال با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری ‌تفسیری [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 113-124]
 • علی نقی زاده، مصطفی مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 211-222]

غ

 • غلامی، غلام برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 793-806]

ف

 • فقیه عبداللهی، مهدی ارزیابی خلاقیت شهرهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 325-342]
 • فهیمی نژاد، علی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 719-727]

ک

 • کاظمی، مهدی مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 97-111]
 • کامیابی، سعید پهنه بندی و رویکرد فضایی بر مدیریت بحران با تاکید بر آسیب پذیری اجتماعی فیزیکی شهرها در برابر زلزله (نمونه موردی استان ایلام) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 409-420]
 • کرد، باقر مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 97-111]
 • کرکه آبادی، زینب سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 669-693]
 • کمالیان، امین مطالعه ابعاد و مولفه های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش-شناختی نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: جزیره قشم) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 97-111]
 • کهکی، فاطمه سادات تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 393-408]

گ

 • گنجی، تینا ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری (مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 257-271]
 • گندمکار، امیر ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 65-81]
 • گودرزی، مجید برنامه‌ریزی و مکان‌یابی سرویس‌های بهداشتی شهر اهواز با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP)) و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 35-51]

ل

 • لحمیان، رضا برنامه‌ریزی بهینه اسکان موقت شهری در حوادث طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساری) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 793-806]
 • لطفی، حیدر نقش سیاست‌های قومی و مذهبی در مشارکت اقوام در امنیت، توسعه همه جانبه و همگرایی با تأکید بر ترکمن‌های شمال و شمال شرق ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 433-455]
 • لطفی، حیدر تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 615-640]
 • لنگرنشین، علی سنجش شاخص کالبدی- ‌محیطی تاب آوری در بافت های شهری تهران (مطالعه موردی محلات تجریش، جنت‌آباد شمالی و فردوسی شهر تهران) در راستای ارائه مدلی بومی برای تاب‌آوری کلان‌شهرهای ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 669-693]

م

 • ماجدی، حمید تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 521-538]
 • مجتهدزاده، پیروز تحلیل و بررسی پتانسیل‌های عمق ژئوپلیتیک ایران در مقابله با تحریم های همه جانبه غرب: مطالعه موردی آمایش سرزمینی مناطق غرب کشور [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 615-640]
 • محسنی تبریزی، علیرضا تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 503-519]
 • محمدی‏ زاده سماکوش، صمد ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 273-293]
 • مرادی پور، سیاوش تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 695-717]
 • میرباقری هیر، میرناصر بررسی نقش شاخص‌های کلیدی مدیریتی بر توسعه منطقه‌ای (مورد مطالعه مدیران مدارس شهرستان نمین) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 295-305]
 • مرسل، باقر تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 719-727]
 • مرسل، علی تأثیر شیوه‌های مدیریت مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزه گردشگری ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 719-727]
 • مسرور، سید امیرحسین تبیین مؤلفه‌های جغرافیایی تاثیرگذار برحوزه ژئوکالچر ایران و آذربایجان [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 729-746]
 • مشفقی، وحید ارزیابی اثرات توزیع فضایی مراکز دانشگاهی بر مناطق کلانشهری (مطالعه موردی: ناحیه شمال شرقی تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 257-271]
 • مصطفوی، سید هادی تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 503-519]
 • مفاخری، عظیمه تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 393-408]
 • ملکی، جعفر الگوی پایش تحولات نظام کاربری اراضی در پیرامون شهر سقز با بهره گیری از تصاویر ماهواره‌ی لندست [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 807-819]
 • ملک حسینی، عباس تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 7-20]
 • ملماسی، سعید ارزیابی ظرفیت برد توسعه گردشگری طبیعت (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده کرخه جنوبی) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 53-63]
 • موسوی، میرنجف تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 393-408]

ن

 • نیری، بهناز امین ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر بوشهر) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 539-555]
 • نظریان، رافیک بررسی تأثیر راهبردهای تأمین مالی شرکت‌های نوپای مبتنی بر فن‌آوری‌های نوین بر موقعیت ژئواکونومیکی ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 557-578]
 • نوحه گر، احمد ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 83-95]
 • نوری، سید علی ابعاد و شاخص های مشترک در ارتقا کیفی سکونتگاه های غیررسمی و بازآفرینی شهری پایدار در ایران [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 767-792]

و

 • وثوقی لنگ، شهروز بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه‌ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 21-33]

ه

 • هوشیار، حسن راهبردهای توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه آمایش سرزمین(مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 34، شماره 1، 1398، صفحه 307-324]

ی

 • یزدان پناه، کیومرث ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) [دوره 34، شماره 2، 1398، صفحه 579-597]