نمایه نویسندگان

آ

 • آفتاب، احمد بررسی نقش نشاط اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در طرح‌های توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شرقی شهرستان بناب) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-175]
 • آمانج رسولی، محمد ذی‌نفعان و نوع نگاه آن‌ها به اثرات گردشگری (مطالعه موردی: اورامان تخت) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-84]

ا

 • ابراهیم زاده اسمین، حسین بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 201-212]
 • احمدی، منیژه تحلیل جنسیتی عوامل مؤثر بر کارکرد اقتصادی زنان در فضاهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناب، شهرستان زنجان) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 117-127]
 • اخباری، محمد تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از اعمال تحریم‌ها در مقطع زمانی 2013 تا 2015 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 213-223]
 • اخوان تویسرگانی، شقایق میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 163-168]
 • ارغان، عباس بررسی و تحلیلی در پهنه‌بندی کاربری اراضی، پیشنهادی طرح هادی روستایی با تاکید بر توسعه پایدار، در مدل AHP (مطالعه موردی: روستای چاشم شهرستان مهدیشهر) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 211-229]
 • استعلاجی، علیرضا راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاه های غیر رسمی اسلامشهر با تاکید بر توانمند سازی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 85-101]
 • اسکانی کزازی، غلامحسین شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب حوضه آبریز کارون بزرگ و مدیریت بحران (مورد شهر اهواز) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 235-242]
 • اسماعیل پور مقدم، هادی بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 15-28]
 • اشتری مهرجردی، اباذر بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 201-212]
 • اصغری لفمجانی، صادق ارزیابی کیفیت اجرای طرح‌های هادی و اثرات آنها در روستاهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان زهک) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • امیری، بازرگان نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 17-32]

ب

 • بابایی فینی، ام السلمه رابطه خشکسالی با کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت ابهر با استفاده از SPI و نمودارهای شولر، پایپر و ویلکوکس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 103-116]
 • باقری، مهدی رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریسمی شهرستان جاسک با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 7-16]
 • براهیمی قلعه قاضی، عباس ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 225-234]
 • بیژنی، علی عوامل موثر در جابه جایی جمعیت در نواحی روستایی شهرستان اسلام شهر- دهستان ده عباس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 177-189]

پ

 • پروازی، مهناز تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (مورد مطالعه شهر مرزی بانه) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 49-69]

ت

 • تاج، شهره میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 163-168]
 • تاریقلیزاده، هادی مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 243-255]
 • تنهایی، حسین ابوالحسن دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 267-296]
 • تنهایی، حسین ابوالحسن ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 225-234]

ج

 • جباری، اسماعیل مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 243-255]
 • جمع‌دار، اکبر بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری باتاکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 3 تهران) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 85-99]

ح

 • حاجی فتحعلی، مهسا نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 53-68]
 • حبیبی، ماندانا نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 53-68]
 • حبیبی، مهناز عوامل موثر در جابه جایی جمعیت در نواحی روستایی شهرستان اسلام شهر- دهستان ده عباس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 177-189]
 • حیدری ساربان، وکیل بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 201-212]
 • حیدری نیا، سیداحمد مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 129-148]
 • حسینی امینی، حسن مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 243-255]
 • حسین زاده، نعمت راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاه های غیر رسمی اسلامشهر با تاکید بر توانمند سازی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 85-101]

خ

 • خیری، محمد بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 15-28]
 • خسروی، حسن بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 189-199]
 • خوئینی، غفور بررسی آسیب‌ها و چالش‌های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]

د

 • دلاوری، ابوالفضل دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 267-296]
 • دهباشی، وحید بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 15-28]

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش بررسی راهکارهای اجرایی افزایش کیفیت مسکن و امنیت تصرف در سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد ماتریس کمی برنامه‌ریزی راهبردی، نمونه موردی: شهر همدان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 247-265]
 • ذاکری گورزانگی، علی شناسایی ظرفیت‌ها و تهدیدهای محیطی تالاب‌های شهرستان میناب به منظور مدیریت و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل‌های EP و SWOT [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]

ر

 • رحمانی، جواد تحلیل الگوی سطح‌بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-161]
 • رحمتی، عنایت اله بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 191-200]
 • رضایی، محمدرضا شناسایی ظرفیت‌ها و تهدیدهای محیطی تالاب‌های شهرستان میناب به منظور مدیریت و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل‌های EP و SWOT [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]
 • رفیع شریف آباد، جواد بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 189-199]

ز

 • زبردست، اسفندیار تحلیل الگوی سطح‌بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 143-161]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 189-199]

س

 • ساروخانی، باقر ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 225-234]
 • سپهرآذر، میثمه تحلیل جنسیتی عوامل مؤثر بر کارکرد اقتصادی زنان در فضاهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناب، شهرستان زنجان) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 117-127]
 • سیستانی پور، علی نقش پدیده‌های گسل و زلزله در برنامه‌ریزی شهری و رونق کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان رفسنجان) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 7-13]
 • سندگل، مهدی بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 71-83]
 • سوادی، مهدی ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-210]

ش

 • شریفی نیا، زهرا بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 71-83]

ص

 • صالحی، هما میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 163-168]

ع

 • عبدی، مصطفی دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 267-296]
 • عظیمی آملی، جلال بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری باتاکید بر الگوی حکمروایی خوب (نمونه موردی: محله ده ونک، منطقه 3 تهران) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 85-99]
 • علیزاده، مطهره تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-51]

غ

 • غلامی، حمید بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 189-199]

ف

 • فلاح تبار، نصراله جایگاه اکوتوریسم در توسعه پایدار شهر قشم (بابهره‌گیری از مدل SWOT) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 29-42]

ق

 • قلی زاده، محمد حسن ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-210]
 • قنبری، ابوالفضل مدیریت سرزمین و تحلیل شبکه شهری استان همدان (1355-1390) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 129-148]
 • قورچیان، نادرقلی ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 225-234]

ک

 • کرکه آبادی، زینب مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی شهری بر اساس شاخص‌های زیست محیطی (مطالعه موردی: بافت قدیم و بافت جدید شهرسمنان) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 33-48]
 • کرمی، ساناز بررسی راهکارهای اجرایی افزایش کیفیت مسکن و امنیت تصرف در سکونتگاه‌های غیررسمی با رویکرد ماتریس کمی برنامه‌ریزی راهبردی، نمونه موردی: شهر همدان [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 247-265]
 • کریم پور ریحان، مجید تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-51]
 • کمالیان، صادق تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 43-51]

گ

 • گندمکار، امیر بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 191-200]
 • گوهررستمی، حمیدرضا ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-210]

ل

 • لحمیان، رضا تأثیر شاخص‌های فضائی بر فرهنگ جرم‌زا در محلات مرفه و غیرمرفه شهر بابلسر [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 231-246]
 • لشنی زند، مهران بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 191-200]
 • لطفی، حیدر نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 17-32]

م

 • مجتبی زاده، حسین نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 53-68]
 • مجنونی، علی بررسی نقش نشاط اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در طرح‌های توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شرقی شهرستان بناب) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-175]
 • محمدی زاده، ماریا رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریسمی شهرستان جاسک با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 7-16]
 • محمودی، محمد تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از اعمال تحریم‌ها در مقطع زمانی 2013 تا 2015 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 213-223]
 • میرباقری هیر، میرناصر بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 201-212]
 • میر حسینی، سید ابوالقاسم ارزیابی و پهنه‌بندی اقلیم آسایش گردشگری طبیعی در استان یزد با استفاده از GIS و شاخص اقلیم گردشگری (TCI) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 101-115]
 • معصومی جشنی، مهدی ارزیابی کیفیت اجرای طرح‌های هادی و اثرات آنها در روستاهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان زهک) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 169-187]
 • مفرح، مجتبی بررسی نقش نشاط اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان در طرح‌های توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بناجوی شرقی شهرستان بناب) [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 161-175]
 • مقیمی، شوکت رابطه خشکسالی با کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت ابهر با استفاده از SPI و نمودارهای شولر، پایپر و ویلکوکس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 103-116]
 • منتظری، مجید بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 191-200]
 • منفرد، هاشم نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 17-32]
 • مهدوی، رسول شناسایی ظرفیت‌ها و تهدیدهای محیطی تالاب‌های شهرستان میناب به منظور مدیریت و توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل‌های EP و SWOT [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 149-160]

ن

 • نصری، فرامرز نقش مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 17-32]
 • نوحه گر، احمد بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 189-199]

ه

 • همتی، محمد ذی‌نفعان و نوع نگاه آن‌ها به اثرات گردشگری (مطالعه موردی: اورامان تخت) [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 69-84]
 • همتی نژاد، مهرعلی ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 201-210]

ی

 • یحیی پور، محمدمهدی بررسی آسیب‌ها و چالش‌های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 117-141]