نمایه نویسندگان

ا

 • ارشادی وهرام، سمر مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]
 • استعلاجی، علیرضا نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]
 • استعلاجی، علیرضا بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]
 • اسلامی، لیلا تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 227-248]

ت

 • تبریزی، امید آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]

ج

 • جدیدی، ناصر جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • جلال آبادی، لیلا تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]
 • جهانیان، منوچهر وضعیت سنجی سیاست های اقتصادی فضا با رویکرد ژئوپلیتیک شهری (نمونه ی موردی؛ شهرستان های استان فارس) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 163-173]

چ

 • چراغی، مهدی تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]

ح

 • حسینی، سید علی تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]

خ

 • خدامی، افشین بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]

د

 • داداشی سلو کلایی، الهام ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • داوریار، محمدعلی شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]
 • دریاباری، سید جمال الدین بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 267-275]
 • دستوم، صلاح طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 249-265]

ر

 • رضوی، سید ابوالفضل جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]

ز

 • زینی، ستایش تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]

س

 • سالاری، محمد شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 287-305]
 • سیلاخوری، اسماعیل بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-75]
 • سوادی، مهدی طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 249-265]

ش

 • شریعت پناهی، مجید ولی نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]

ص

 • صدری فرد، افسانه تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]
 • صمدی، سمیه تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]

ع

 • عارف نیا، محمد جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 307-319]
 • عزمی، آئیژ نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • عظیمی آملی، جلال مدیریت شهری محله محور با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی (نمونه: محله‌های شهری منطقه 1 شهرداری تهران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-40]

غ

 • غضنفر پور، حسین ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]

ف

 • فزونی، بهزاد نقش توان‌های محیطی درتوسعه پایدار با تاکید بر گردشگری با استفاده از ahp (مطالعه موردی: بخش دیلمان شهرستان سیاهکل) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 211-225]
 • فلاح تبار، نصرالله بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]

ق

 • قیاسی، سمیرا آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • قاسمی نرگسی، حسین بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 277-286]

ک

 • کاکادزفولی، امین ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]
 • کاکادزفولی، انیس ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش‌های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 91-110]
 • کدیور، علی اصغر شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]
 • کریمی، شیما آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • کریمیان پور، فاطمه تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 321-330]

ل

 • لحمیان، رضا برنامه توسعه کالبدی لبه‌های شهری با تأکید بر الگوهای اسلامی – ایرانی نمونه موردی: بزرگراه شهید کاظمی تهران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 133-149]

م

 • متانی، مهرداد ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 151-162]
 • متقی، افشین وضعیت سنجی سیاست های اقتصادی فضا با رویکرد ژئوپلیتیک شهری (نمونه ی موردی؛ شهرستان های استان فارس) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 163-173]
 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن در معیشت خانوارهای روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • میر امینی، فاطمه بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • میرزاعلی، محمد آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]
 • میره ای، محمد تحلیل تحولات و الگوی نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • مهدوی، داوود بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]
 • موسی زاده، حسین آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 175-189]

ن

 • نوری، مجتبی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش ماهیدشت کرمانشاه) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 77-89]
 • نوروزی، اصغر بهسازی بافت با ارزش روستایی و نقش آن بر توسعة صنعت گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ابیانه، طره، سرآقاسید و یا سه چای) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 191-209]

و

 • وفایی، مهدی شناسایی و امکان‌سنجی پهنه‌های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدل (AHP) و (GIS) (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 111-132]
 • وهاب زاده، قربان بررسی وضعیت بیابانزایی منطقه روداب سبزوار با استفاده از مدل MICD [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-75]