نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده اسمین، حسین ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • احدنژاد روشتی، محسن سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 77-94]
 • استعلاجی، علیرضا سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی و ارائه الگوهای بهینه خدمات رسانی با استفاده از تکنیک کمی تاکسنومی عددی (مطالعه موردی شهرستان ساوه) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 65-76]
 • اسدیان، فریده مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • اسمعیل پور روشن، علی اصغر نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 193-215]

ب

 • برنا، رضا مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 21-37]
 • بلوچی، محمد بررسی رابطه سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 273-299]

پ

 • پیشگاهی فر، زهرا تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 357-376]

ح

 • حدادی، حمیدرضا ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]
 • حسینی نژاد، سید رامین بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]
 • حمزه، فرهاد ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]

د

 • دریاباری، سید جمال الدین بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 55-63]

ر

 • رسولی، مجتبی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی و ارائه الگوهای بهینه خدمات رسانی با استفاده از تکنیک کمی تاکسنومی عددی (مطالعه موردی شهرستان ساوه) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 65-76]
 • رضایی‌مقدم، کورش جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 167-192]

ز

 • زیویار، پروانه تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 255-272]

س

 • سبحانی، نوبخت سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 77-94]
 • سرور، رحیم تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 255-272]
 • سرور، رحیم تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 301-320]
 • سوادی، مهدی بررسی مقایسه انگیزه مشارکت در طبیعت گردی بین زنان و مردان در فعالیت‌های اوقات فراغت [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 95-108]

ش

 • شاطریان، محسن ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-126]
 • شریعت پناهی، مجید ولی سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی و ارائه الگوهای بهینه خدمات رسانی با استفاده از تکنیک کمی تاکسنومی عددی (مطالعه موردی شهرستان ساوه) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 65-76]

ص

 • صحراگرد، غلامرضا بررسی رابطه برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی بااحساس امنیت شهروندان؛ مطالعه موردی معابر شهر رشت در راستای ارائه مدلی کاربردی برای ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 217-238]

ع

 • عبداله‌زاده فرد، علیرضا طراحی پایدار کریدورهای طبیعی شهری با رویکرد اکولوژیک با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) و SWOT (نمونه موردی: رود- دره سلطان آباد، شهر شیراز) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 127-148]
 • عزتی، عزت اله بررسی رابطه سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 273-299]

غ

 • غلامحسینی، رحیم بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 149-165]

ف

 • فنایی، راضیه شناسائی الگوهای همدید بارش‌های سنگین در حوضه بهشت آباد [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 339-356]

ق

 • قنبری، ابوالفضل بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 149-165]
 • قنبری، رعنا ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-126]

ک

 • کاربخش، حسن ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 7-20]
 • کیانی سلمی، صدیقه ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 109-126]
 • کرمی، غلامحسین جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 167-192]
 • کریم پورریحان، مجید ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 39-54]

ل

 • لطفی، حیدر بررسی رابطه برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی بااحساس امنیت شهروندان؛ مطالعه موردی معابر شهر رشت در راستای ارائه مدلی کاربردی برای ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 217-238]

م

 • مجتبی زاده، حسین تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 357-376]
 • محبی، سراج الدین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 321-337]
 • محمدی حمیدی، سمیه سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 77-94]
 • محمدی ده چشمه، پژمان تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 301-320]
 • مرادی پور، سیاوش نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 193-215]
 • میرباقری هیر، میرناصر بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب اسلامی با روش داده‌های تابلویی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 239-253]
 • مشکین فر، آدینه بررسی رابطه برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی بااحساس امنیت شهروندان؛ مطالعه موردی معابر شهر رشت در راستای ارائه مدلی کاربردی برای ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 217-238]
 • منتظری، مجید شناسائی الگوهای همدید بارش‌های سنگین در حوضه بهشت آباد [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 339-356]
 • منفرد، نوذر جغرافیای مفاهیم، مبانی و راهبردهای مقابله با بیابان‌زایی با تاکید بر توسعه پایدار انسانی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 167-192]

و

 • واعظی، موسی بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 149-165]
 • وثوقی لنگ، شهروز تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 255-272]
 • ولی شریعت پناهی، مجید بررسی رابطه سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر با کارآمدی سیاست‌گذاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 273-299]

ی

 • یوسفی، فریبا تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 357-376]