نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، داریوش تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 41-58]
 • استعلاجی، علیرضا قابلیت‌های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]
 • اشنویی، امیر تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 19-40]

پ

 • پیوسته گر، یعقوب برنامه‌ریزی استراتژیک برای ساماندهی خیابان 13 آبان شهر یاسوج با رویکرد نوشهرگرایی [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]

خ

 • خدادادی، رضا اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان زنجان در راستایی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل ویکور و تاپسیس [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]

ر

 • رحمتی ملایی، علی تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]
 • رحمتی ملایی، معصومه تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]

س

 • سالاری، علی روند تغییرات دما در چابهار [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]
 • سلطانی مقدس، ریحانه ارزیابی مکانی – فضایی نقش حقوق در حفاظت محیط زیست سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی: روستای سالارآباد شهرستان مشهد) [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 87-97]

ش

 • شاطریان، محسن تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 19-40]
 • شاهی پور، سونا تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]

ع

 • عطایی، هوشمند روند تغییرات دما در چابهار [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]
 • علی داوریار، محمد ارزیابی مکانی – فضایی نقش حقوق در حفاظت محیط زیست سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی: روستای سالارآباد شهرستان مشهد) [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 87-97]

ق

 • قنبری، نوذر شناسایی اقدامات اولویت دار در برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی(نمونه موردی مطالعه: شهرستان کرمانشاه) [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 121-137]

گ

 • گنجی پور، محمود تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا مطالعه موردی: استان بوشهر [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 19-40]
 • گندمکار، امیر روند تغییرات دما در چابهار [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]

م

 • مجتبی زاده، حسین تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 99-108]
 • محمدی، جمال تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 41-58]
 • مرصوصی، نفیسه اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان زنجان در راستایی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل ویکور و تاپسیس [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 59-72]

ن

 • نجاتیان، اسلام برنامه‌ریزی استراتژیک برای ساماندهی خیابان 13 آبان شهر یاسوج با رویکرد نوشهرگرایی [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 73-86]
 • نورانی، رقیه قابلیت‌های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت [دوره 21، شماره 1، 1394، صفحه 109-120]