نمایه نویسندگان

ا

 • افشار، حسین اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 85-101]
 • امیری فهلیانی، محمد رضا تحلیل و رتبه بندی درجه ی توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان ممسنیبا استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی تاپسیس [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 125-138]

ب

 • بیات، حمیدرضا عناصر ژئوپلیتیکی تأثیر گذار در همگرایی میان کشورهای ایران هند، پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی (روش مقایسه‌ای استفاده از تئوری کانتوری و اشپیگل) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • باهک، بتول تحلیلی برصرفه‌جویی انرژی از طریق محاسبه روز نیاز گرمایشی و سرمایشی ناحیه شمال شرقی ایران (مورد: استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 103-114]

خ

 • خواجه، رضا قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 67-73]

ر

 • رشیدی، مصطفی مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 7-18]

ع

 • عابدینی، مهنوش بررسی ارتباط مدیریت مشارکتی و تعهد سازمانی دبیران جغرافیای دبیرستان‌های استان هرمزگان [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 115-123]
 • عبادی نژاد، سید علی قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 67-73]
 • عزتی، عزت اله بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • عساکره، حسین بررسی روند و رفتار بارشی شهر شاهرود با استفاده از مدل‌های آماری و تحلیل طیفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]

ک

 • کریمی کردآبادی، مرتضی قابلیت‌ها و محدودیت‌های جغرافیایی امنیت در منطقه اقتصادی پارس جنوبی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 67-73]

گ

 • گل افروز، محمد بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]

م

 • مالداری، حسن اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 85-101]
 • متقی، افشین اقتصاد سیاسی بین‌الملل و اهمیت سواحل مکران در منطقه گرایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 85-101]
 • ملکی، سعید تحلیل و رتبه بندی درجه ی توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان ممسنیبا استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی تاپسیس [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 125-138]

ی

 • یحیی پور، محمد صادق مولفه‌های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج‌فارس [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 7-18]
 • یزدان پناه درو، کیومرث عناصر ژئوپلیتیکی تأثیر گذار در همگرایی میان کشورهای ایران هند، پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی (روش مقایسه‌ای استفاده از تئوری کانتوری و اشپیگل) [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 19-33]
 • یوسفی زاده، رحیم بررسی روند و رفتار بارشی شهر شاهرود با استفاده از مدل‌های آماری و تحلیل طیفی [دوره 19، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]