نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، زیور نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 137-149]

ا

 • اذانی، مهری تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 87-107]
 • استعلاجی، علیرضا قابلیت‌های توسعه پایدار مناطق روستایی ایران با تاکید بر گیاهان دارویی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 19-28]

خ

 • خاوریان، امیررضا ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]

ر

 • رستمی، محسن سناریو‌های محتمل درآینده‌پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته‌ای ایران و 5+1 با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی 2025) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 123-136]

ز

 • زینالپور، امید تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 109-122]
 • زنگی‌آبادی، علی تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]

س

 • سرور، رحیم سناریو‌های محتمل درآینده‌پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته‌ای ایران و 5+1 با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی 2025) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 123-136]

ع

 • عبداله زاده، مهدی تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 109-122]
 • عسگری، علیرضا ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]
 • علیان، مهدی ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]
 • علوی، سید علی ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 67-86]

ف

 • فرجی راد، عبدالرضا سناریو‌های محتمل درآینده‌پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته‌ای ایران و 5+1 با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی 2025) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 123-136]
 • فلاح تبار، نصراله جایگاه سکونتگاه‌های شهری ایران، در عرصه‌ی جهانی شدن و توسعه‌ی پایدار [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 29-38]

ق

 • قره بیگی، مصیب آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 39-50]
 • قلندری، راضیه تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 87-107]

م

 • مبارکی، امید تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریة عدالت اجتماعی (مطالعة موردی نواحی هشت گانة شهر رشت) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 109-122]
 • متقی، افشین سازمان منطقه ای و توازن ژئوپلیتیک (نمونه موردی؛ هند-ویتنام) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 51-65]
 • مجتبی‌زاده خانقاهی، حسین نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 137-149]
 • مصلحی، محسن تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]
 • مؤمنی، مهدی تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 87-107]

ن

 • نیاسری، غلامرضا آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 39-50]

و

 • وارثی، حمید رضا تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 7-17]

ی

 • یزدان پناه درو، کیومرث آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 39-50]