نویسنده = گندمکار، امیر
1. بررسی امکان برآورد تبخیر با استفاده از داده‌های النینو ایستگاه خرم آباد

دوره 25، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 191-200

عنایت اله رحمتی؛ مجید منتظری؛ امیر گندمکار؛ مهران لشنی زند


2. برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان)

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 23-32

حجت ابراهیمی؛ امیر گندمکار؛ سید علی المدرسی؛ محمد حسین رامشت


4. روند تغییرات دما در چابهار

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


5. مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان