نویسنده = زارعی، یعقوب
تعداد مقالات: 1
1. تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 33-52

یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی