نویسنده = رخشانی نسب، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه محله ای در شهر زاهدان با رویکرد راهبردی مشارکتی

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 353-374

حمیدرضا رخشانی نسب؛ محمد خیری