نویسنده = سوادی، مهدی
تعداد مقالات: 5
3. طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی


4. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی


5. شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 83-97

مرضیه الفته؛ مهدی سوادی