نویسنده = استعلاجی، علیرضا
2. تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 573-587

سید جمشید رضوی مشعوف؛ سیمین ارمغان؛ علیرضا استعلاجی


4. تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج

دوره 24، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 33-52

یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی