نویسنده = استعلاجی، علیرضا
تعداد مقالات: 6
1. مکانیابی دهکده سلامت در شهرستان رامسر با از مدلهای AHP و VIKOR

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 533-545

فرشته فتح اللهی؛ علیرضا استعلاجی


3. تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 573-587

سید جمشید رضوی مشعوف؛ سیمین ارمغان؛ علیرضا استعلاجی


5. تبیین اثرات زلزله بر ساختمان‌های مسکونی مناطق روستایی بخش شُنبه و طسوج

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 33-52

یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی