نویسنده = سالاری، علی
1. روند تغییرات دما در چابهار

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی