نویسنده = کرکه آبادی، زینب
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل مولفه های درون ساختاری موثر در گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی شهرگلوگاه)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 639-654

فهیمه خواجه نبی؛ محمدرضا زندمقدم؛ زینب کرکه آبادی


3. الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 63-78

محسن نجارزاده؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی