نویسنده = شریفی نیا، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 55-72

مطهره غلامی برنجستانکی؛ زهرا شریفی نیا


2. بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-83

مهدی سندگل؛ زهرا شریفی نیا