نویسنده = سندگل، مهدی
1. بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر

دوره 25، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-83

مهدی سندگل؛ زهرا شریفی نیا