نویسنده = سندگل، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 71-83

مهدی سندگل؛ زهرا شریفی نیا