نویسنده = رهنما، محمد رحیم
تعداد مقالات: 2
1. تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 7-22

زهرا سیاحی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی


2. رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) در احیای بافت فرسوده نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 297-310

زهرا سیاحی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی