نویسنده = خیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 15-28

محمد خیری؛ هادی اسماعیل پور مقدم؛ وحید دهباشی