نویسنده = کمالیان، صادق
1. تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 43-51

مجید کریم پور ریحان؛ مطهره علیزاده؛ صادق کمالیان