نویسنده = آمانج رسولی، محمد
1. ذی‌نفعان و نوع نگاه آن‌ها به اثرات گردشگری (مطالعه موردی: اورامان تخت)

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 69-84

محمد همتی؛ محمد آمانج رسولی