نویسنده = خوئینی، غفور
1. بررسی آسیب‌ها و چالش‌های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 117-141

غفور خوئینی؛ محمدمهدی یحیی پور