نویسنده = خوئینی، غفور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب‌ها و چالش‌های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 117-141

غفور خوئینی؛ محمدمهدی یحیی پور