نویسنده = رحمانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی سطح‌بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 143-161

اسفندیار زبردست؛ جواد رحمانی