نویسنده = تاج، شهره
تعداد مقالات: 1
1. میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 163-168

شقایق اخوان تویسرگانی؛ شهره تاج؛ هما صالحی