نویسنده = اصغری لفمجانی، صادق
1. ارزیابی کیفیت اجرای طرح‌های هادی و اثرات آنها در روستاهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان زهک)

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 169-187

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی جشنی