نویسنده = قورچیان، نادرقلی
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی