نویسنده = دریاباری، سید جمال الدین
1. بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 55-63

سید رامین حسینی نژاد؛ سید جمال الدین دریاباری


2. بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 267-275

افشین خدامی؛ سید جمال الدین دریاباری