نویسنده = جباری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی پناهگاه‌های اضطراری در سطح شهر، با رویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی شهرستان کاشمر)

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 243-255

هادی تاریقلیزاده؛ حسن حسینی امینی؛ اسماعیل جباری