نویسنده = خدامی، افشین
1. بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 267-275

افشین خدامی؛ سید جمال الدین دریاباری