نویسنده = زیویار، پروانه
3. تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 255-272

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار