نویسنده = لطفی، حیدر
تعداد مقالات: 2
2. آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 175-189

شیما کریمی؛ محمد میرزاعلی؛ حسین موسی زاده؛ سمیرا قیاسی؛ امید تبریزی