نویسنده = تبریزی، امید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه شهری یک مطالعه موردی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 266-253

حسین موسی زاده؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ حسام خاتمی؛ امید تبریزی


2. آشکارسازی تغییرات فیزیکی شهر با استفاده از تصاویر LandSatETM و مدل زنجیره‌ای MARKOV یک مطالعه در شهر اردبیل

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 175-189

شیما کریمی؛ محمد میرزاعلی؛ حسین موسی زاده؛ سمیرا قیاسی؛ امید تبریزی