نویسنده = اسدیان، فریده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا