نویسنده = قائمی راد، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد