نویسنده = قائمی راد، طیبه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 237-246

طیبه قائمی راد؛ حسین کلانتری خلیل آباد


2. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد