نویسنده = حاتمی نژاد، حسین
1. بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


2. تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 34، شماره 2، بهار 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


3. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 30، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد