نویسنده = شمس‌الدینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی از نظر شهروندان (مطالعه موردی: بندردیلم)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 411-426

رضا درویشی؛ محمدرضا رضایی؛ علی شمس‌الدینی