نویسنده = المدرسی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دمای سطح زمین و تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح با استفاده از تصاویر مودیس (مطالعه موردی: حوزه تویسرکان)

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 23-32

حجت ابراهیمی؛ امیر گندمکار؛ سید علی المدرسی؛ محمد حسین رامشت