نویسنده = دهقانپور، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تأکید بر رویکرد گردشگری

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 165-182

هلاکو گردانی؛ کرامت الله زیاری؛ حسین دهقانپور