نویسنده = روانان، نجم الدین
تعداد مقالات: 1
1. ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت‌های ژئوپارک قشم با بهره‌گیری از روش پریرا

دوره 8، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 251-263

حوریه زحمت کش مارمی؛ محمدمهدی حسین‌زاده؛ سید حسن صدوق؛ نجم الدین روانان؛ فرید محمودی