نویسنده = بیژنی، علی
تعداد مقالات: 2
1. چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 215-236

محمد محمودی بالاگفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری