نویسنده = عارف، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف