نویسنده = زیاری، کرامت اله
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 569-586

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی؛ سحر مصباحی؛ حسن عاشوری


2. واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 23-40

محمد تقی حیدری؛ کرامت اله زیاری؛ ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا انبارلو


3. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد