نویسنده = غلامی برنجستانکی، مطهره
1. اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-72

مطهره غلامی برنجستانکی؛ زهرا شریفی نیا