نویسنده = کامیابی، سعید
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی