نویسنده = حدادی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت‌ها و چالش‌های جایگاه‌های موجود گاز مایع خودرو با تاکید بر شاخص‌های زیست محیطی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 39-54

حمیدرضا حدادی؛ فرهاد حمزه؛ مجید کریم پورریحان