نویسنده = دستوم، صلاح
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی