نویسنده = سعیدی رضوانی، نوید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش شاخص دسترسی در ارتقای شاخص شکوفایی شهری با استفاده از تکنیک FAHP

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 523-540

حمیدرضا دانش پور؛ نوید سعیدی رضوانی؛ محمد رضا بذرگر