نویسنده = جلیلیان، لعیا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات محیط های تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران شهر اصفهان

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 845-862

ایمان چقاجردی؛ شیرین نظریان؛ لعیا جلیلیان


2. تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 131-148

محبوبه محمودی نیا؛ حجت رضایی؛ لعیا جلیلیان؛ فاطمه دولتی؛ ندا تقی پور؛ ایمان چقاجردی