نویسنده = استعلاجی، علیرضا
1. قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)

دوره 32، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 211-219

یوسف موسایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


3. بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

دوره 26، شماره 1، بهار 1396، صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی


5. ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-197

اکرم حسین زاده؛ داوود حسن آبادی؛ علیرضا استعلاجی


6. قابلیت‌های گردشگری ایران با تاکید بر اکوتوریسم و جغرافیای سلامت

دوره 21، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 109-120

علیرضا استعلاجی؛ رقیه نورانی