نویسنده = تاج، شهره
1. بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء

دوره 29، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 117-128

محمود مهدوی؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج