نویسنده = فلاح تبار، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

دوره 7، شماره 2، بهار 1396، صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی